Cogydd Sous

Bae Abertawe
£10.57 yr awr
Lleiafswm o 40 awr yr wythnos
29/05/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cogydd Sous i ymuno â lleoliad newydd sbon ym mae Abertawe. Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm brwdfrydig a bywiog sy’n angerddol dros fusnes, cwsmeriaid a bwydleni creadigol sy’n cynnwys cynnyrch lleol. Bydd rolau’r Cogydd Sous yn cynnwys sicrhau profiad bwyta rhagorol, paratoi eitemau bwyd yn unol â’r safonau yn ogystal â gwirio niferoedd, stoc ac ansawdd y bwyd. Gofynnir i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud yn siŵr bod gweithrediadau’r coginio yn cael eu paratoi a’u diweddaru gan sicrhau bod prydau staff y gegin a’r gwasanaeth fwyta yn cael eu darparu ar safon uchel barhaus. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth gref am fwyd a diod, yn greadigol ac yn arloesol, mabwysiadu dull gweithio ymarferol ac meddu ar sgiliau cyfathrebu a chyfrifiadurol ardderchog.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP153