Cogydd Commis

Bae Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Lleiafswm o 40 awr yr wythnos
22/05/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cogydd Commis i ymuno a lleoliad newydd sbon ym mae Abertawe. Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm cyfeillgar a bywiog sy’n angerddol dros fusnes, cwsmeriaid a chreu bwydlenni creadigol sy’n arddangos cynnyrch lleol. Bydd rôl y Cogydd Commmis yn cynnwys gweithio mewn gorsafoedd penodol a benodir gan y Prif Gogydd a/neu’r Cogydd Sous. Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn amrywio, gyda rhai yn cynnwys paratoi bwyd, gweithio ag offer cegin, coginio, yn ogystal â pharatoi gorsafoedd gweithio a chynorthwyo meysydd amrywiol gyda chydweithwyr eraill. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos sgiliau cyfathrebu cryf ac yn meddu ar ddealltwriaeth ardderchog o ddulliau coginio gwahanol, cynhwysion, offer a gweithdrefnau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP154