Clerc Rheng Flaen

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
23/09/2019

Ydych chi’n unigolyn cyfeillgar, hyderus a brwdfrydig sy’n dymuno cael gyrfa mewn lletygarwch? Mae gennym gyfle cyffrous i Glerc Rheng Flaen. Fe fyddwch yn rhan o un o brif westai Abertawe sy’n cynnig gwasanaeth ardderchog i bob gwestai a phob cysylltwr.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ymgeisio ar gyfer y rôl hon ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: RC112