Clerc Cyflogres dan Hyfforddiant

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Brentisiaid
Amser llawn
TBC

Mae Cyfrifwyr  Ardystiedig Siartredig yn Abertawe yn chwilio am Glerc Cyflogres dan Hyfforddiant i ymuno â’u hadran gyflogres sy’n ehangu. Bydd y cyfrifoldebau’n cynnwys: mewnbynnu data i gyflogres SAGE, gan gysoni taliadau PAYE, cyflwyno gwybodaeth i CThEM a darparwyr pensiwn ac ymdrin ag ymholiadau cyflogres cyffredinol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm a bod yn fedrus wrth ddefnyddio Microsoft Office, yn enwedig Word, Excel ac Outlook. Ffefrir profiad mewn SAGE ond nid yw’n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant llawn.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch 284450.

Cyswllt: Dan Parvin

Cyfeirnod swydd: DP59