Staff Bar Arlwyo a Gwledda

Reynoldston a Llanrhidian
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Rhan-amser
23/10/2019 Read more

Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

Uplands, Abertawe
hyd at £8.50 yr awr, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Amser llawn neu ran-amser
31/10/2019 Read more

Cyfwelwyr Ymchwil

Abertawe
£7.05 – £8.21 yr awr
Patrymau gweithio hyblyg – llawn amser neu ran amser
Parhaus

Read more

Cyfleoedd Labro

Lleoliadau ledled Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser Llawn
21/10/2019 Read more

Cynorthwywyr Cegin/ Porthorion

Lleoliadau ar draws ardal Abertawe
£4.25 – £8.21
Rolau amser llawn a rhan-amser ar gael
23/10/2019 Read more

Rolau Gofal (amrywiol)

Lleoliadau ledled Abertawe
£4.25 – £8.21
Rolau amser llawn a rhan-amser ar gael
21/10/2019 Read more

Glanhawr (Rolau amrywiol)

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser, shifftiau amrywiol ar gael
Parhaus Read more

Cynorthwyydd Cegin

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser (o leiaf 8 awr yr wythnos)
31/08/2019

Read more