Glanhawr (Rolau amrywiol)

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser, shifftiau amrywiol ar gael
31/08/2019 Read more

Prentis Cynorthwyydd Meithrinfa

Uplands
£3.90 yr awr (Cyflog Prentis am y flwyddyn gyntaf)
Amser llawn
31/08/2019 Read more

Prentis Meithrinfa

Y Mwmbwls, Abertawe
£5.00 yr awr
Rhan-amser 18 awr yr wythnos (diwrnodau/oriau i’w trafod yn y cyfweliad) gyda’r posibilrwydd o oriau ychwanegol
31/08/2019 Read more

Aelod Meithrinfa

Y Mwmbwls, Abertawe
£8.21 yr awr
Rhan-amser 18 awr yr wythnos (diwrnodau/oriau i’w trafod yn y cyfweliad) gyda’r posibilrwydd o oriau ychwanegol
31/08/2019

Read more

Pobl sy’n Rhoi Gofal

Ardaloedd amrywiol
Cyflog
Amser llawn a rhan-amser ar gael
31/08/2019

Read more

Cynorthwyydd Cegin

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser (o leiaf 8 awr yr wythnos)
31/08/2019

Read more

Cynorthwyydd Gwerthu

Cwmbwrla, Abertawe
£9.00 yn awr
16 – 24 awr yr wythnos
31/08/2019

Read more

Gweithiwr Cymorth

Llansamlet, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rolau rhan-amser ac amser llawn ar gael
31/08/2019

Read more

Cynorthwyydd Cyffredinol

Fforestfach
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan amser
31/08/2019

Read more