Recriwtio – y farchnad sy’n newid yn ddyddiol

Mae gwybod am ‘hanfodion recriwtio’ yn hollbwysig i unrhyw fusnes sy’n edrych i gyflwyno talent newydd i’w sefydliad, ac mae rhagweld a pharatoi ar gyfer thueddiadau recriwtio’r dyfodol yn gallu bod o fudd sylweddol i natur gystadleuol unrhyw fusnes. Mae’n Hymgynghorydd Gweithlu, Zoe Williams, wedi bod yn archwilio tirlun aml newidiol recriwtio, felly darllenwch ymlaen i ddarganfod sut y gall Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol eich helpu chi fod ar flaen y gad wrth recriwtio talent newydd i’ch busnes. Read more

Yr hyn y mae gweithwyr gwir ei eisiau gan eu cyflogwyr (a sut y gall yr wybodaeth hon eich helpu i recriwtio a chadw’r staff cywir)

Bydd gan y rhan fwyaf o gwmnïau brofiad uniongyrchol o ran pa mor anodd gall fod i ddod o hyd i’r bobl gywir gyda’r sgiliau cywir ar yr adeg gywir. Heb os, gall recriwtio staff fod yn dir peryglus, ond gall gadw gweithwyr da fod yr un mor heriol, yn enwedig mewn marchnad lafur gystadleuol iawn. Felly gall ddeall yr hyn sy’n ysgogi gweithwyr (ac, yn wir, ddarpar weithwyr) fod yn hanfodol er mwyn llwyddo i gael y fantais gystadleuol hollbwysig honno wrth recriwtio a chadw staff. Read more

HANFODION RECRIWTIO

Mae recriwtio effeithiol yn hanfodol ar gyfer pob busnes, ond mae’n broses y mae llawer o gwmnïau yn ei chael yn anodd. Dyma drosolwg  byr ar gamau hanfodol y broses recriwtio i’ch helpu i ddechrau arni. Read more