Entries by Better Jobs, Better Futures

Goruchwylwyr Diogelwch a Stiwardiaid

Lleoliadau Amrywiol (Caerdydd, Pen-y-bont, Casnewydd, Abertawe, Bryste, Caerfaddon a Llundain) Cyfraddau cyflog amrywiol (£10.00 yr awr i Oruchwylwyr Drysau, £9.50yr awr i Weithredwyr Diogelwch Digwyddiadau a £8.50 yr awr i Stiwardiaid Digwyddiadau) Oriau rhan-amser Cyfredol