Asesydd Hygyrchedd

Abertawe
£15,307 – £17,807
Amser Llawn
27/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Asesydd Hygyrchedd i weithio i elusen flaengar sy’n cynorthwyo pobl anabl a difreintiedig. Byddwch yn effeithio ar fywydau’r unigolion trwy wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau drwy hyfforddiant a chyflogaeth. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys asesu meddalwedd ymaddasol/cynorthwyol y cwsmeriaid, creu adroddiadau adborth am hygyrchedd, bod yn ymwybodol o dueddiadau a datblygiadau’r maes hygyrchedd digidol yn ogystal â chynnal eich hun mewn modd proffesiynol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu arddangos angerdd dros nodau elusennol, yn gallu defnyddio pecynnau Microsoft, yn gallu gweithio ar ei liwt ei hun yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP126