Trefnwr Adnewyddu Yswiriant

    Canol Dinas Abertawe
    £16,000 +
   Amser llawn, Parhaol (Dydd Llun – Dydd Gwener)
   Cau: 22/12/17

Rydym yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer Trefnwr Adnewyddu Yswiriant profiadol i frocer yswiriant ymddiriedig lleol. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y swydd, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch â: Julie Bowen