Arweinydd Tîm Gwasanaeth Desg Wi-Fi

Abertawe
£25,000 – £30,000
42.5 awr
17/02/2020

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm Gwasanaeth Desg i ymuno ag un o gwmnïoedd gosod Wi-Fi a Band Eang mwyaf addawol y DU. Fel arweinydd y tîm gwasanaeth desg, byddwch yn arwain tîm o beirianwyr TG er mwyn darparu cymorth TG o’r radd flaenaf i’n cleientiaid ar gyfer unrhyw fater / ymholiad. Bydd gofyn i chi fod yn gyfrifol (o ddydd i ddydd) am gadw trefn ar bopeth sy’n gysylltiedig â gwasanaeth cwsmeriaid, rhwydweithiau a’r ddesg gymorth. Fe fydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o reoli/arwain mewn amgylchedd gwasanaeth desg, fe fydd yn arweinydd naturiol ac yn meddu ar brofiad technegol cref o osod, rheoli a datrys problemau sy’n ymwneud â rhwydweithiau cyfrifiadurol, Wi-Fi a thechnolegau cysylltiedig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP189