Argraffydd Sgrin

Pontardawe
£8.00 – £10.00 yr awr (rhan amser i ddechrau)
8.30am – 4:30pm
16/01/2018

Mae busnes manwerthu ar-lein sy’n arbenigo mewn cyflenwi dillad wedi’u frodio, dillad gwaith personol a dillad ysgol yn recriwtio ar gyfer argraffydd sgrin. Fel argraffydd sgrin, byddwch yn gyfrifol am araenu sgriniau gydag emylsiwn, trefnu gwasgiadau â llaw gan sicrhau bod eu lliwiau, eu maint a’u safle’n gywir. Byddwch hefyd yn paratoi archebion ar gyfer eu danfon. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad weithredol flaenorol, llygad manwl, a’r gallu i weithio o fewn terfynau amser llym, gan weithio ar ei liwt ei hun yn ogystal â gweithio’n effeithiol mewn tîm.

Am ragor o wybodaeth, neu i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID y Swydd: DP96