Amrywiol Swyddi Tymhorol y Nadolig x 10

Y Crwys, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Swyddi amser llawn a rhan-amser ar gael. Shifftiau amrywiol rhwng 9:00am – 7:00pm
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi tymhorol amrywiol i weithio ar fferm coed Nadolig deuluol. Mae’r rolau’n amrywio o staff adwerthu, Ellyllon a Siôn Corn. Bydd y dyletswyddau’n amrywio yn dibynnu ar y rôl: bydd dyletswyddau ar gyfer Siôn Corn a’r ellyllon yn cynnwys cyfarch cwsmeriaid, chwarae’r cymeriad, siarad â phlant, a dangos agwedd afieithus a chyfeillgar. Bydd rolau a chyfrifoldebau’r staff adwerthu’n cynnwys gwerthu stoc a sicrhau bod y siop yn daclus, cynorthwyo staff gydag ymholiadau, prosesu archebion a chymryd taliadau. Bydd yr ymgeisydd delfrydol ar gyfer pob swydd yn dda gyda chwsmeriaid, hyblyg a hawddgar ac yn dangos sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP81