Amryw o rolau mewn Bwyty a Bar

Llanelli
Yn ddibynnol ar brofiad a’r rôl ei hun
Amryw o rolau rhan amser ac amser llawn ar gael
19/06/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer amryw o rolau i weithio mewn bar a bwyty sy’n edrych dros Fae Sir Gaerfyrddin ac arfordir prydferth y Gŵyr, a thu hwnt. Mae’r rolau’n cynnwys Cogydd Commis, Staff Bar, Staff Gweini a Chogydd Crwst. Yn dibynnu ar y rôl, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am ystod eang o ddyletswyddau a chyfrifoldebau. Gall rhai o’r cyfrifoldebau / dyletswyddau gynnwys cefnogi cegin brysur i ddarparu bwyd o ansawdd uchel yn gyson, ymdrin â gorchmynion bwyd, gweini i gwsmeriaid a sicrhau’r safonau uchaf a’r ansawdd gorau wrth redeg y sefydliad o ddydd i ddydd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer un o’r rolau, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales. <mailto:info@betterjobsbetterfutures.wales>

Cyfeirnod y Swydd: DP145