Aelod Tîm

Gorseinon
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn/rhan-amser
25/07/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Arlwyo i ymuno â thîm presennol ein cleient. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd prysur yn ogystal â phrofiad arlwyo a choginio. Bydd gan yr ymgeisydd sgiliau cyfathrebu da, agwedd gadarnhaol a’r gallu i weithio’n gyflym ac yn effeithiol fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP50