Aelod o Dîm Paratoi Cynnyrch Oer

Rhossili
Cyflog Byw Cenedlaethol
Rhan Amser
20/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Staff Paratoi Cynnyrch Oer i ymuno â thîm bwyty a chegin lwyddiannus sy’n gweithio mewn lleoliad sy’n edrych dros olygfeydd godidog Penrhyn Gŵyr. Gan weithio’n agos gyda’r prif gogydd a’r tîm ehangach, bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) paratoi a gweini saladau, brechdanau, bagets, brechdanau wedi eu tostio a.y.b. Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod ar gael i weithio dros y penwythnos ac yn ystod y gwyliau, gan feddu ar dystysgrif hylendid cyfredol. Bydd hefyd rhaid i’r ymgeisydd delfrydol gael dull teithio dibynadwy i’r gwaith (oblegid y lleoliad), gallai rhannu car fod yn opsiwn. Dyma gyfle gwych gallai arwain at waith a hyfforddiant cogydd uwch.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y swydd hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP136