Addurnwr

DU
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cwmni adeiladu yn Abertawe’n dymuno recriwtio addurnwyr ychwanegol. Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb allu paratoi ac addurno eiddo masnachol i safon uchel, gan ddilyn cynlluniau adeiladu. Mae profiad tapio a phwyntio’n hanfodol. Dylai ymgeiswyr ddal cerdyn CSCS cyfredol, trwydded yrru a bod yn barod i weithio ledled y DU.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV yn amlinellu profiad perthnasol a hanes gwaith i daniel.parvin@gcs.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Job ID: DP18