Cymorth i unigolion
Cymorth i fusnesau
Newyddion
Ymchwil a dadansoddiad

Y diweddaraf ar y cyfryngau cymdeithasol

Y diweddaraf

Prentisiaeth Gweinyddu Gwerthiannau

Fforestfach £4.20 yr awr 37.5 awr yr wythnos 28/08/2018 Rydym yn recriwtio Prentis Gweinyddu Gwerthiannau i ymuno ag ailwerthwr annibynnol rhai o gynnyrch cyfrifiadurol mwyaf adnabyddus y byd. Mae’n client yn ymgymryd â’r dasg o ddethol y cynnyrch a’r datrysiadau mwyaf addas i fodloni gofynion ei gwsmeriaid. Mae’r swydd yn un delefarchnata sy’n cynnwys gwneud […]